Loading...

JCtrans Network

Được thành lập vào năm 2003, JCtrans Network là một mạng lưới hậu cần toàn cầu. Kể từ khi thành lập, JCtrans dựa vào thương mại điện tử và nền tảng công cộng trực tuyến để cung cấp dịch vụ kết nối toàn cầu cho các nhà giao nhận vận tải và các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần khác, bằng các phương tiện quảng bá tiếp thị mạng, giao dịch, nền tảng thanh toán, bảo vệ tài chính, hệ thống tín dụng và các dịch vụ đa dạng khác. Với nguồn lực dồi dào trong nước và quốc tế của ngành hậu cần và thương mại, JCtrans đặt mục tiêu xây dựng một nền tảng giao dịch và thanh toán hậu cần tập trung, an toàn và nhanh chóng. Theo đó, các thương nhân có thể tìm kiếm các nhà giao nhận vận tải để mở rộng các kênh mua hàng và các nhà giao nhận cung cấp dịch vụ giải pháp hậu cần cho các đối tác toàn cầu để xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Mega World Shipping Co-,Ltd-JC Premium-Web版